REGLEMENT MARK  MACKEN  PRIJS 2010

                                                                                                                                           

Art. 1

De vzw ARTos richt de Prijs Mark Macken 2010 in.

De Prijs Mark Macken 2010 is een Belgisch nationale prijs voor beeldhouwkunst ten bedrage van

2.500 Euro .De prijs is ondeelbaar. De jury kan beslissen de prijs niet toe te kennen.

 

Art. 2 

De prijs Mark Macken 2010 staat open voor alle kunstenaars die in België gedomicilieerd zijn of de Belgische nationaliteit bezitten en op 1 januari 2010 niet ouder dan 35 jaar zijn.

 

Art. 3

De Raad van Bestuur van de vzw ARTos stelt de jury samen die de Prijs Mark Macken 2010 zal toekennen. Deze jury wordt samengesteld uit twee leden van de Raad van Bestuur van de vzw ARTos aangevuld met minstens drie juryleden uit het werkveld (curatoren, kunstcritici, beeldhouwers, …)

De jury beslist autonoom en soeverein. Juryleden kunnen niet deelnemen aan de Prijs Mark Macken 2010. De beslissing van de jury kan niet betwist worden.

 

Art. 4

Deelnemers dienen voor vrijdag 13 november 2009 het deelnemingsformulier vergezeld van documenten en foto’s van het ontwerp naar de maatschappelijke zetel van de vzw ARTos Ballaerstraat 10 te  2018 Antwerpen te zenden (postdatum geldt als bewijs).

De preselectie gebeurt op basis van dit ontwerp (tekeningen, foto’s, …).

Deelnemers aan de Prijs Mark Macken die een ontwerp insturen verbinden zich ertoe – indien zij geselecteerd worden – het werk/de werken uit te voeren en af te leveren voor de geplande tentoonstelling. Enkel de door de jury geselecteerde werken worden tentoongesteld.

 

Art. 5

Elke kandidaat mag maximaal drie werken voorstellen, uitgevoerd in duurzaam materiaal (plaaster, polyester, metaal, steen, hout,…) en gerealiseerd binnen de periode van 3 jaar voorafgaand aan de datum van uitschrijving van de prijs.

 

Art. 6

Het onderwerp is vrij maar moet beantwoorden aan volgende criteria:

- beeldhouwwerk uitgevoerd in duurzaam materiaal door de kunstenaar zelf

- de afmetingen van het beeldhouwwerk mogen volgende maxima niet overschrijden:

   breedte: 1m50; hoogte: 2m; gewicht: 100kg.

Art. 7

Alle kandidaten krijgen hun ingezonden dossier terug. De geselecteerde kandidaten dienen hun beeldhouwwerk(en) zelf te bezorgen samen met de bijhorende sokkels of steunen in de tentoonstellingsruimte van SD-Worx,  Brouwersvliet 2 te 2000 Antwerpen.

 


Art. 8

De vzw voorziet de inrichting van een tentoonstelling in de expositieruimte van SD-Worx te Antwerpen.  Al de geselecteerde werken uit de preselectie worden in deze tentoonstelling opgenomen.

 

Art. 9

De beeldhouwwerken die op de tentoonstelling getoond worden dienen door de deelnemende kunstenaars verzekerd te worden indien gewenst. De exposerende kunstenaar ontheft de vzw ARTos en SD Worx bijgevolg van alle aansprakelijkheid voor de werken die in het gebouw van SD Worx tentoongesteld worden, aangebracht of aanwezig zijn en dit zonder uitzondering, zowel ten aanzien van diefstal, brand, beschadiging, verlies van welke aard ook (niet limitatieve opsomming).

SD Worx zorgt voor een doelmatige bewaking tijdens de tentoonstelling. De kandidaten nemen het vervoer voor de inlevering en het plaatsen van de werken ter hunnen laste, alsook het afhalen van de werken na afloop van de tentoonstelling.

 

Art. 10

De beeldhouwwerken dienen op 26 januari 2010 (08.00 u. - 17.00 uur) in de expositieruimte van SD-Worx bezorgd te worden.

De werken dienen na afloop van de tentoonstelling op 12 februari 2010 (tussen 08.00 u. -17.00 uur) afgehaald te worden. Werken welke niet afgehaald worden op de voorziene datum worden eigendom van vzw ARTos.

 

Art. 11

De Prijs Mark Macken 2010 wordt op 28 januari 2010 uitgereikt op de vooropening van de tentoonstelling om 19u30  in aanwezigheid van de geselecteerde kunstenaars.

De tentoonstelling loopt van 29 januari 2010 t/m 11 februari 2010.

( Toegang alle werkdagen van 8.00-20.00 uur )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artos-vzw © 2007 • Gebruiksvoorwaarden

www.artos-vzw.be